Tokkaten
2012
ON-GOING
HANAZAWA Kengo
HANAZAWA Kengo
Right(→) to Left(←)
Manga Description

A collection of short stories: 1) Boketsu 2) Taikutsu na Tsuki 3) Johnny kara no Dengon 4) Round Girl 5) Nade-shiko 6) Chinpa 7) Jinsei Kaya no Soto (Kari)

Title Timeline Download
Chapter 1 2015/08/12 Download
Chapter 2 2015/08/12 Download
Chapter 3 2015/08/12 Download
Chapter 4 2015/08/12 Download
Chapter 5 2015/08/12 Download
Chapter 6 2015/08/12 Download
Chapter 7 2015/08/12 Download
Chapter 8 2016/01/15 Download
Chapter 9 2016/01/15 Download
Chapter 10 2016/01/15 Download