151.

Tough

Sensei Name - SARUWATARI Tetsuya
369 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
152.

Beelzebub Side Story

Sensei Name - TAMURA Ryuuhei
6 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
153.

Chongsa

Sensei Name - Kim Joon-hyung
27 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
154.

Baramon no Kazoku

Sensei Name - MIYASHITA Akira
37 Published. (Completed)
Read From Right to Left
155.

Hayate x Blade

Sensei Name - Hayashiya, Shizuru (Story & Art)
107 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
156.

Takemitsu Zamurai

Sensei Name - EIFUKU Issei
71 Published. (Completed)
Read From Right to Left
157.

The Great Conqueror

Sensei Name - Skeleton Fairy
34 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
158.

Evil Heart

Sensei Name - Taketomi, Tomo (Story & Art)
28 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
159.

YM

Sensei Name - Yamada, Fuutarou (Story), Segawa, Masaki (Art)
100 Published. (Completed)
Read From Right to Left
160.

Mercenary Maruhan

Sensei Name - KIM Sung-Jae
78 Published. (Ongoing)
Read From Left to Right
161.

Yama Fu-Tang

Sensei Name - YAMADA Fuutarou (Story), SEGAWA Masaki (Art)
6 Published. (Ongoing)
Read From Right to Left
162.

Lock On!

Sensei Name - Tsuchida, Kenta (Story & Art)
18 Published. (Completed)
Read From Right to Left